DunaGiri Projekt‎ > ‎

Mise projektu

Za záchranu ekosystémů v Himaláji

Ekosystém v Himaláji čelí vážné hrozbě. Ve své celistvosti a ve všech svých částech, a napříč všemi druhy rostlin i živočichů. Hrozba má původ v nenasytnosti, nepřiměřených potřebách a krátkozrakých úsudcích a jednáních člověka – od výkonných ředitelů Světové Banky, přes politiky, podnikové ředitele v nadnárodních korporacích, až po slepé úředníky 
a samotné vesničany, kteří si ničí vlastní půdu pod nohama. 

DunaGiri 
propaguje pěstování a využití léčivých bylin v tradičním systému Ajurvédy - vědě o životě 
v harmonii se svým životním prostředím.

K dosažení těchto cílů je potřeba:
 • obnovit a zachránit tradiční znalosti
 • vytvořit udržitelné systémy v hospodaření s vodou
 • zastavit stavbu přehrad na řekách
 • omezit a kontrolovat sklizeň divoce rostoucích bylin 
 • zastavit ničení původních lesů
 • decentralizovat velké podniky na menší vesnické a rodinné podniky a družstva
 • zabránit odlivu mozků z oblasti
 • obnovit vážnost a legitimitu původních a tradičních znalostí a podobněJe zřejmé, že pěstování léčivých bylin je nejen důležitou a nezávislou činností, ale je také vhodným symbolem, jak úspěšně nastolit zdravý a udržitelný vztah mezi lidmi 
a ekosystémem v Himaláji. Vztah s přírodou samotnou.

Du znamená „dvě“ a Na znamená "spojení" a Giri znamená "hora". 

Duna Giri Ma je Himalájská Bohyně, skrytá stránka Durgy, samotné vesmírné podstaty. Nadační spolek DunaGiri reprezentuje sjednocení člověka a přírody, jako spojenců pro dobro všech bytostí. 


Trvalá udržitelnost bylinářství a tradičních hodnot 
v Himaláji

DunaGiri je zrozena ze síly, čistoty a dobroty Země, a nabízí odpovědi na stále rostoucí potřebu životního stylu, který je zdravější, ekologičtější, a to pro jednotlivce i pro celou společnost.


Zatím se DunaGiri podílí na budování osobní i globální udržitelnosti takto:
 • podporuje zodpovědné a spolehlivé farmáře a spolky bylinkářů
 • zakladá podniky nového typu, ze kterých profitují všichni, na rozdíl od běžného modelu výdělku, který je založen na vytěžení zdrojů
 • pomáhá vývoji lidského druhu tím, že nabízí k užívání byliny, které povznáší jeho vědomí
 • přináší letité znalosti do každodenních zkušeností co největšího počtu zákazníků
 • a konečně přidává kouzlo pozitivní změny do nastavení jednotlivce a do jeho vidění světa

Současný stav sběru bylin v Himaláji

Na základě našich pozorování v letech 2001-2006, a to zejména v údolích řek Yamuna a Ganga, bylo zjištěno, že u bylin rostoucích v nadmořšké výšce 3000 m.n.m a vyšších dochází k velkému omezení jejich možnosti přirozené reprodukce v dostatečném množství.

Dochází k tomu z několika hlavních důvodů: jedním z nich je nepřiměřeně velká sklizeň ze strany místních vesničanů, a dalších soukromých a vládních společností. Ti všichni sklízejí byliny, a překračují povolená množství. 

Dalším důvodem je narušení přirozeného ekosystému pastevci ovcí, kteří obsáhnou každý metr hor a jejich ovce najdou i tu poslední rostlinu v dohledu. 

To způsobuje, že rostliny nemohou dokončit svůj přirozený reprodukční cyklus, někdy i několik sezón za sebou. Tak nemohou vykvést ve správny čas, dozrát v nich semena anebo kořeny tak, aby byl zajištěn trvalý a bohatý výskyt všech druhů. Rostliny, kterých se to nejvíce týká, jsou ty, ze kterých se sklízejí a užívají kořeny, a ty, které dozrávají až po několika letech růstu. 

Jsou to: Ativisa (Atis), Jata Mansi, Salem Punja, a Guggal (Guggul), a další méně známe rostliny. 

Pokud bude stejný trend pokračovat, vesničané budou dále rozšiřovat své farmy, zvětšovat svoje stáda ovcí a svou potřebu neudržitelného sběru, a chmurný scénář se bude odvíjet dál, dokud nebude navrženo rozumné řešení, ze kterého mohou mít užitek všechny zúčastněné strany.

Tyto ekosystémy jsou jedny z posledních pradávných čistých míst na planetě, a je naprosto zásadní vytvořit takové podmínky, které jim zajistí světlou budoucnost. Na základě mých posledních pozorování se mohu pouze domnívat, že se celá situace zhoršila, a tak se snažím vytvořit fungující plán a uvést ho do života.

K jeho fungování budeme potřebovat spolupráci státního lesního odboru a místních vesničanů. Aby se nám je podařilo přesvědčit, musíme jim navrhnout a vytvořit něco, co se jim vyplatí - něco, co jim přinese práci a bude výhodné pro celou vesnici. Jen v údolí řeky Yamuna se nachází asi 12 vesnic, které mají přístup k vysoko položeným výskytům bylin, a mohly by tak obhospodařovat tyto byliny v rámci svých letních stanovišť. Za běžných podmínek v těchto lokalitách pěstují ovocné stromy, anebo je užívají k vypásání kravami, ale toto užívání není ani příliš úspěšné, ani není jejich prioritou.

Musíme se snažit o transformaci celých těchto vesnic (lokalit) na pěstírny léčivých bylin, a zakládat školky na mnoha místech. Tím se vytvoří pracovní místa, a také přivede pozornost široké indické veřejnosti, jelikož tuto oblast (Horní Garhwal) s velkými chrámy, navštěvuje mnoho poutníků.

Jedním způsobem, jak přitáhnout pozornost veřejnosti k těmto projektům, je založit na poutní cestě ajurvedské kliniky k ošetření nemocných a strádajících poutníků na jejich sprituální cestě. Tyto poutě jsou velmi důležitou událostí pro celé rodiny a cokoliv na své pouti zažijí má obrovský dopad na zbytek jejich života. Chceme být součástí těchto pozitivních změn. Jen tak můžeme do budoucna spoléhat na podporu a možné přispění místní komunity.

Další kroky, které je potřeba udělat?Spolupracovat s vesničany při pěstování bylin v systému certifikovaného ekozemědělství, za využití trvale udržitelných metod, které zachovají a zachrání místní ekosystém ve vyskokých nadmořských výškách.

Odkupovat byliny od vesničanů, a tím jim poskytujeme spolehlivý příjem, který je pro ně prakticky příjmem navíc.

Jako v případě Organic India, zajistit zpracování, marketing a celkový obchod s bylinami a tím posílit vztah lidí k jejich půdě pod nohama.

Navrátit život zpět do opuštěných a zanedbaných míst, a tím zaplnit díry v ekosystému.
První výsadbu jsme letos zahájili v oblasti Jhellum Gaon na cestě do Malari z Joshimath na pozemcích, které byly věnovány našemu projektu. Začali jsme výsadbu v Timru v Chambi, v oblasti Tehri Garhwal. Podporujeme pěstování meruněk a produkci vzácného meruňkového oleje, abychom vyrovnali následky pěstování jablečných plantáží.


Máme přísliby od mnoha spolehlivých kupců bylin, což zajišťuje udržitelnost na trhu.
Moniturejeme ilegální sklizeň a nezodpovědné a ničivé ubývání zdrojů v horách.
Chceme se dostat ke kořenům toho, proč jsou hory a ekosystémy ničeny, chceme vykreslit širší obraz celé situace – od vodních zdrojů, přes byliny, ke stromům.


To vše s jediným cílem...

vytvořít řešení k záchraně a trvalé udržitelnosti Himaláje


Comments